skip to Main Content

TLPFD Uzman Dışı Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Genel Değerlendirme Anketi

Değerli TLPFD Üyelerimiz;
TLPFD olarak;  Tıbbi Laboratuvar alanında çalışan uzman dışı personelin “Çalışma Alanı ve İş Bulma Süreci, İş Oryantasyonu ve Hizmet İçi Eğitim, İş Memnuniyeti, Kariyer Planlama, İletişim, Laboratuvar Testi Çalışmak İçin Venöz Yol ile Kan Alımı İşi (Filebotomi)” konuları hakkında ülkemizdeki mevcut çalışma konumunu saptayarak iyileştirme ve mesleki gelecek planlamasının yapılması amacı ile bu anketi oluşturduk. Anket, yaklaşık olarak 10 dakika sürmektedir. Desteğiniz Tıbbi Laboratuvar alanında mesleğiniz açısından büyük katkılar sağlayarak iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine öncülük edecektir. Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Back To Top