skip to Main Content

“Teşhis ve tedavide kan tetkikleri, doktora doğru kılavuzluk etmesi bakımından hayati önem taşıyor.

“Teşhis ve tedavide kan tetkikleri, doktora doğru kılavuzluk etmesi bakımından hayati önem taşıyor.

Ancak kan alma sırasında gözden kaçan yanlışlar, hatalı sonuçlara yol açabiliyor. Geçtiğimiz aylarda kurulan Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği ile bu hataların yaşanmaması için sadece kan alma üzerine uzmanlaşmış sağlık personellerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de tıbbi laboratuvar süreçlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve tıbbi laboratuvar süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği (www.tlpfd.org.tr) kuruldu. TLPFD, ülkemizde iyi tıbbi laboratuvar uygulamalarına her bakımdan destek sağlamak adına akademisyen, uzman, asistan, teknisyen, tekniker, biyolog ve tıbbi laboratuvar test sonuçlarının üretilmesi aşamasında yer alan tüm sağlık profesyonellerinin işbirliği yapmasını hedefliyor.”

https://www.personelsaglikhaber.net/m/guncel/kan-alma-teknisyenligi-icin-ugrasiyorlar-h77566.html
Back To Top