skip to Main Content

T.C. Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181218

Back To Top