skip to Main Content

KBUD 2019

Uluslararası klinik biyokimya uzmanları derneği kongre ve lab EXPO 2019 Ulusal ikinci kalıtsal metabolik hastalıklar laboratuvarı Sempozyumu Sapanca’da 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıbbi laboratuvar profesyonelleri ve filebotomi derneği “söz mutfağın “paneli ile davetli kardeş dernek olarak sempozyumda sunumlarını gerçekleştirdi. TLPFD Sunumu kapsamında; EFLM -Colabiocli 2018 kılavuzu paralelinde güvenli filebotomi adımları ,etkin iletişim, laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği ve yasal düzenlemeler,tıbbi laboratuvar teknisyen/ teknikerleri durum tespitine yönelik anket sonuçları ve bir lab teknisyeninin güncesi konuları yer aldı. TLPFD kuruluş amacı ve hedeflerinin de anlatıldığı panelimize olan pozitif ve destekleyici geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Bu ihtiyacı gündeme getirdiğimiz için memnuniyet ifadesi bizleri ayrıca çok motive etti. Çalışmalarımız eğitim ,anket katılımı ve sempozyum etkinlikleri olarak devam ediyor.

KBUD yönetimine nazik, bütünleyici yaklaşımı ve daveti için katılımcılara gönüllendirici destekleri için çok teşekkürler.

Back To Top