skip to Main Content

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’na Katılım Gerçekleştirildi.

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği olarak;
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu daveti üzerine,
23 Eylül 2019 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde yuvarlak masa toplantısına katılım gerçekleştirildi.

Back To Top