skip to Main Content

Derneğimiz AREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ program sorumluları; Öğr. Gör. Aylin DAĞ GÜZEL, Öğr. Gör. Fatih TÜRE ,Yar. Doç. Dr. Nilgün SAHİP ve Öğr.Gör.Duygu Mısırlı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Derneğimiz;

AREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ program sorumluları; Öğr. Gör. Aylin DAĞ GÜZEL, Öğr. Gör. Fatih TÜRE ,Yar. Doç. Dr. Nilgün SAHİP ve Öğr.Gör.Duygu Mısırlı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede derneğimiz ve dernek amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Tekniker olacak öğrenci arkadaşlarımız için yola çıktığımızı anlattık. Biyolog arkadaşlarımızın laboratuvar alanında yaşadıkları çıkmaz hakkında değerlendirmede bulunduk. FİLEBOTOMİ işi ve eğitimi konusunda farkındalık sağlamak, mezun olduktan sonra karşılaşacakları durumlar hakkında her türlü desteği vereceğimizi, birlikte çalışmaktan son derece memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Gösterdikleri ilgi, nazik misafirperverlik ve ortak konumuz olan tekniker arkadaşlarımızın eğitimi konusunda bizimle paylaştıkları samimi heyecanları bizi duygulandırdı. Ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu hissettik. Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımıza destek verecekleri için ayrıca çok mutlu olduk. Ortak projeler hakkında konuştuk ve özetle çok motive olduk. 


1.Buluşma Sempozyumunun Ardından

‘ÖNCE BİZİM SAĞLIĞIMIZ’ TEMALI 1.BULUŞMA SEMPOZYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK.

Türkiye’de tıbbi laboratuvar süreçlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve tıbbi laboratuvar süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla 07.05.2018 tarihinde kurulmuş olan Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneğimiz, “İyi Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları” kapsamında ilk sempozyumunu 23 Şubat 2019 tarihinde  İstanbul’da gerçekleştirdi.

Klinik branşların en büyük yardımcısı olan laboratuvar alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyumda katılımcılar, Güvenli Filebotomi Uygulamaları, Laboratuvar Güvenliği, Laboratuvar Çalışanları Açısından Risk Yönetimi, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma başlıkları altında geniş bir alanda derinlemesine çalışma ve bilgi edinme imkânı buldu.

Teşhis ve tedavide, doktora doğru kılavuzluk etmesi bakımından hayati önem taşıyan kan alım süreçlerinin ele alındığı bu sempozyumda, sadece kan alma üzerine uzmanlaşmış sağlık profesyonellerinin (Filebotomist) yetiştirilmesi adına da önemli adımlar atıldı.

Sempozyumun açılış konuşması Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Dernek Başkanımız  Dr. Pınar Eker tarafından; kan alım süreçlerinde hataları en aza indirgemek için kan alma işleminin hastanelerde sürekli değişen ağırlıklı olarak hemşire ya da laboratuvar teknikeri /teknisyeni hatta hastane ortamında yetişmiş idari personel tarafından yapılması yerine, bu işin eğitimini almış ve bu görevde daimi kalacak kişilerce yapılması oldukça önemli olduğunu vurgulayarak,  kan alma sırasında gözden kaçan yanlışların, hatalı sonuçlara yol açabildiğini; yapılması planlanan eğitici ve öğretici çalışmalar ile bu hataların yaşanmaması için farkındalık oluşturulacağı ifade edildi. Kendisinin sunumunda TLPFD’nin ülkemizde iyi tıbbi laboratuvar uygulamalarına her bakımdan destek sağlamak adına akademisyen, uzman, asistan, teknisyen, tekniker, biyolog ve tıbbi laboratuvar test sonuçlarının üretilmesi aşamasında yer alan tüm sağlık profesyonellerinin işbirliği yapmasının hedeflendiği belirtildi.

‘Önce bizim sağlımız’ ana temalı sempozyum içerisinde katılan tüm laboratuvar çalışanları “Laboratuvar Güvenliği ve Laboratuvar Çalışanları Açısından Risk Yönetimi”, “Sağlık Çalışanları ve Güvenli Filebotomi”, “kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma” konularında bilgilendirilerek katılım belgesi almışlardır.

Derneğimizin gerçekleştirdiği bu sempozyumda konuşmacı olarak değerli bilgilerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşan; Prof.Dr.Diler Aslan, Uzm. Dr. Seracettin GÜNAYDIN, Uzm. Dr. Uğur TÜZÜNER, Doç. Dr. Berrin BERÇİK İNAL, Biyolog Tuğçe İŞCAN ve Biyolog Elif OVACIK’a ayrıca; destekleri ile akışımızı düzenleyen ve katkılarını sunan moderatörlerimiz; Doç. Dr. Meral YÜKSEL, Doç. Dr. Ayliz Velioğlu ÖĞÜNÇ, Doç. Dr. Nilgün IŞIKSAÇAN ve Öğr. Gör.  Aylin Dağ GÜZEL’e teşekkürlerimizi sunarız.

Maddi manevi destek sağlayan çok değerli üniversiteniz; Arel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Okan Üniversitesi ayrıca sektörde üretim yapan firmalarımız; DİSERA, BOSFOR, VALIDUS, SARSTEDT, GREINER BIO-ONE, BD ve BALET’e teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca karakterimiz olan ‘doğal filebotomist’ sivrisineğimize hayat ve renk veren Cumhur Gülşen’e teşekkürlerimizi sunarız. 1.Buluşma Sempozyumumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza ve üyelerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunar bir sonraki etkinliğimizde görüşmeyi dileriz.


DERNEĞİMİZİN ÜNİVERSİTELER KAPSAMINDAKİ 2. GÖRÜŞMESİ: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Derneğimiz,

Üniversiteler kapsamındaki ikinci görüşmesini ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ program sorumluları;  Öğr. Gör. Ömer Faruk KARASAKAL, Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN ve Öğr. Gör. Tuğçe SOYLAMIŞ ile gerçekleştirdi.

Bu görüşmemizde derneğimizin amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Filebotomi eğitiminin  işi ve eğitimi konusunda farkındalık sağlamak, mezun olduktan sonra karşılaşacakları durumlar hakkında her türlü desteği vereceğimizi, birlikte çalışmaktan son derece memnuniyet duyacağımızı ifade ettik.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak gösterdikleri ilgi, nazik misafirperverlik ve ortak konumuz olan tekniker arkadaşlarımızın eğitimi konusunda bizimle paylaştıkları samimi heyecanları bizleri çok mutlu etti. Özetle, birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeler hakkında konuştuk ve çok mutlu olduk. Kendilerine ilgileri için çok teşekkür ederiz.


DERNEĞİMİZİN 3. GÖRÜŞMESİ: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SHMYO

Derneğimiz,


Üçüncü görüşmesini ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SHMYO TLT program başkanı Klinik Laboratuvar Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim GÜROL ile gerçekleştirdi.

Görüşmemizde derneğimizin amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak filebotomiye  iş ve eğitim konusunda farkındalık sağlayacağımızı ve öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşacakları durumlar hakkında her türlü desteği vereceğimizi özetle birlikte çalışmaktan son derece memnuniyet duyacağımızı ifade ettik.

Birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeler hakkında konuştuk ve oldukça motive olduk. Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ederiz.


Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği & Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ortaklığı ile…

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği olarak; 26 Nisan 2019 tarihinde, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile birlikte Dünya Laborantlar Gününü kutladık. İstanbul Başkanlık 2 Merkezi Lab -2 ekibi ile birlikte; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrenci ve öğretim üyelerine mini bir oyun sergiledik. 

Prof. Dr. Yeşim Gürol hocamıza, ekibine ve katılan tüm genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, mesleklerinden en az bizim kadar keyif almalarını dileriz. 


Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği olarak Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile bir görüşme gerçekleştirdik.

1 Ağustos 2019 tarihinde; Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği olarak Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz sonunda, bundan sonra gerçekleştireceğimiz ortak projeler için işbirliği protokolü imzaladık. Kendilerine misafirperverlikleri ve işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız.


TLPFD; Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’na Katılım Gerçekleştirildi.

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği olarak;
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu daveti üzerine,
23 Eylül 2019 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde yuvarlak masa toplantısına katılım gerçekleştirildi.


KBUD 2019

Uluslararası klinik biyokimya uzmanları derneği kongre ve lab EXPO 2019 Ulusal ikinci kalıtsal metabolik hastalıklar laboratuvarı Sempozyumu Sapanca’da 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıbbi laboratuvar profesyonelleri ve filebotomi derneği “söz mutfağın “paneli ile davetli kardeş dernek olarak sempozyumda sunumlarını gerçekleştirdi. TLPFD Sunumu kapsamında; EFLM -Colabiocli 2018 kılavuzu paralelinde güvenli filebotomi adımları ,etkin iletişim, laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği ve yasal düzenlemeler,tıbbi laboratuvar teknisyen/ teknikerleri durum tespitine yönelik anket sonuçları ve bir lab teknisyeninin güncesi konuları yer aldı. TLPFD kuruluş amacı ve hedeflerinin de anlatıldığı panelimize olan pozitif ve destekleyici geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Bu ihtiyacı gündeme getirdiğimiz için memnuniyet ifadesi bizleri ayrıca çok motive etti. Çalışmalarımız eğitim ,anket katılımı ve sempozyum etkinlikleri olarak devam ediyor.

KBUD yönetimine nazik, bütünleyici yaklaşımı ve daveti için katılımcılara gönüllendirici destekleri için çok teşekkürler.


Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi tarafından sağlanan ve ARCHEM DIAGNOSTIC tarafından desteklenen Cihaz Eğitim Kursu gerçekleşti

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; Archem Diagnostics’de iki günlük eğitimini tamamladı.

Cihaz eğitim ve kit üretim aşamaları izlemi üretim tesisinde interaktif bir şekilde başlayan eğitimimizi, Cihazda Konfigürasyon ve Kit İnsert İncelemesi, Bakım Prosedürleri ve Birebir Olarak Glukoz Testi Çalışılması (uygulamalı olarak) aşamaları ile sonlandırıyoruz.

Dr. Salih Uca’ya, Laboratuvar tekniker ve teknisyenlerimize müthiş ikramları, ilgi, bilgi ve sevgileriyle verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunar, eğitimimize katılan sevgili öğrencilerimize de katılımları için teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz… Bir sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere! 


Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; çok özel katılımcıları ile Teorik ve Birebir Uygulamalı Venöz Yolla Kan Alma (Filebotomi) Eğitim Kursu’nu gerçekleştirdi…

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; çok özel katılımcıları ile Teorik ve Birebir Uygulamalı Venöz Yolla Kan Alma (Filebotomi) Eğitim Kursu’nu gerçekleştirdi… Bingöl’den ve Çanakkale’den bu eğitim için gelmiş olan arkadaşlarımız bizleri ayrıca çok duygulandırdı ve yüreklendirdi. Eğitime olan inançları, motivasyonları ve ilgileri 22 saat ve 7 saat yolculuktan sonra tüm gün eksilmeyen dikkatleri ile tüm kursiyerlerle birlikte interaktif keyifli bir eğitimi Dr.Feyzan Gülen Aydoğdu ve Dr. Uğur Ayan eşliğinde  tamamladık. Tüm katılımcılarımıza hocalarımıza gönülden teşekkürler. birebir uygulamalı filebotomi eğitiminin pratik kısmında ise kursiyerlerimiz çok hevesli, her türlü eğitim için çok sabırsızdılar. Katılmak ve gelişmek için fırsat bekliyor olduklarını görüyoruz. Doğru adım atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eğitimimizin pratik kısmında preanalitik firmalarımız da uygulamaya eşlik ettiler. BD, Greiner, Sarsted ve Vacusera kursiyerlerimize farklı ve yeni ürünlerini tanıttılar. Uygulanan eğitim modeli tüm tarafları hem çok şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor. Yıllardır kullandıkları ürünlerin farklı özellikleri onları, kullanıcıların farklı tespitleri de üretici firma çalışanlarını çok etkiliyor. Pratik yaşam tecrübelerinden süzülen ilginç ve inovatif öneriler hepimizi heyecanlandırıyor. 
Devam edeceğiz…


Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; Teorik ve Birebir Uygulamalı Venöz Yolla Kan Alma (Filebotomi) Eğitim Kursu 2’yi gerçekleştirdi…

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; güvenli filebotomi ve preanalitik hataların yönetilmesi amaçlı eğitim serisine il içi ve il dışı katılımcılarımızla teorik ve pratik eğitimle devam ediyor. Kursiyerlerimiz filebotomi pratik eğitim ağırlıklı isteği olan alan öğrenci ve çalışanlarından oluşuyor. Kursiyerlerimiz bebek , çocuk ve erişkin kol simülatörleri üzerinde çalıştı. EFLM son önerileri doğrultusunda  yayınlanmış olan güvenli  filebotomi adımlarını uyguladılar.

Ayrıca bize eşlik eden BD Diagnostics, Greiner Bio-One, Sarsted ve Disera ekibine de katkıları açısından çok teşekkür ederiz. Hem biz hem de sahada rakip olan firmaların  ortak amaç noktasında buluşmasının keyfini yaşadık. Amaç eğitmek ve öğretmek olunca hedef çok birleştirici ve her yönüyle geliştirici oluyor. Bir sonraki grubumuzla yeni bir kursu heyecanla bekliyoruz… Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; Teorik ve Birebir Uygulamalı Venöz Yolla Kan Alma (Filebotomi) Eğitim Kursu 3 gerçekleştirdi…

Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği; Uygulamalı ve Teorik Güvenli Filebotomi Eğitim Kursuna devam ediyor. Üçüncü buluşmamızda da hem sahada aktif filebotomi yapan hem de henüz öğrenci olan arkadaşlarımızla iki günlük eğitimimizi tamamladık. Kursiyerlerimiz eğitim sonunda katılım belgelerini aldılar…

Her zaman olduğu gibi bizlere eşlik eden BD Diagnostics, Greiner Bio-One, Sarsted ve Disera ekibine de katkıları açısından çok teşekkür ederiz. Hem biz hem de sahada rakip olan firmaların ortak amaç noktasında buluşmasının keyfini yaşadık. Amaç eğitmek ve öğretmek olunca hedef çok birleştirici ve her yönüyle geliştirici oluyor. Bir sonraki grubumuzla yeni bir kursu heyecanla bekliyoruz…

Back To Top